עורך דין גירושין בחיפה

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי אשר מהווה חלופה למינוי אפוטרופוס. ייפוי הכוח המאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע מי יטפל בענייניו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו. מיופה כוח, יהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעינינו בעצמו, ייפוי כוח מתמשך יכול להתייחס לעניינים רפואיים, אישיים או רכושיים – או רק לחלקם. הוא יכול לכלול גם "הנחיות מקדימות", בהן יבהיר איך הוא מבקש ממיופה הכוח לפעול בעתיד.

עורך דין דיני משפחה בחיפה

ההבדל בין ייפוי כוח רגיל לייפוי כוח מתמשך

אדם יכול להעניק לאדם אחר ייפוי כוח רגיל לביצוע פעולות בשמו, וזאת באמצעות מסמך בכתב עם חתימתו. ארגון מסוים (כמו בנק, או כמו סניף הדואר) עשוי לבקש כי ייפוי כוח זה יינתן על גבי טופס רשמי מטעם אותו ארגון. ייפוי כוח זה משמש בד"כ למטרה נקודתית בלבד. אם מעניק ייפוי הכוח ייכנס לנבצרות (כלומר לא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעצמו, מסיבות בריאותיות), אזי התוקף של ייפוי הכוח אמור להתבטל.

מנגד, 'ייפוי כוח מתמשך' הוא מסמך משפטי מיוחד, שנועד לסייע לאדם להיערך מבעוד מועד למצב עתידי שבו ייכנס לנבצרות ולא יוכל לקבל החלטות. באמצעות מתן ייפוי כוח מראש, בן המשפחה מיופה הכוח יוכל לקבל החלטות רבות עבור ההורה שבריאותו נפגעה, מרגע שההורה נכנס לנבצרות – כאשר רק גורם רפואי מוסמך, כדוגמת רופא גריאטר, קובע כי ההורה אכן בנבצרות ואינו מסוגל לקבל החלטות או לבצע פעולות בעצמו.

בכתבה קודמת כתבתי על:

כיצד "מוציאים" ייפוי כוח מתמשך ?

ייפוי כוח מתמשך מתבצע בכמה פגישות נפרדות. פגישה ראשונה נעשית עם הממנה לבד, שם עורך הדין לומד ומכיר את הממנה בצורה טובה, מבין מה הנכסים שקיימים, את הרקע הרפואי, את הרקע המשפחתי ואף נותן לממנה שאלון למילוי פרטים עליו וכל דבר שניתן לחשוב ולעלות בעתיד.
לאחר מכן מתקיימת פגישה יחד עם הממנה ומיופי הכוח על מנת שיקראו ויבינו את מה שנכתב ואף יאשרו כי הם מוכנים לקחת חלק ולהיות מיופי הכוח של אותו ממנה.
באותו מעמד ניתן לבצע את החתימות על ייפוי כוח מתמשך.

הפקדת ייפוי הכוח:

את ייפוי הכוח ניתן להפקיד ב-2 דרכים:

1. באמצעות הפקדה מקוונת אצל האפוטרופוס הכללי, זהו תנאי מוקדם לכניסתו לתוקף. לאחר ההפקדה יש לשלוח העתק מקורי של ייפוי הכוח המתמשך בדואר רשום למשרדי האפוטרופוס הכללי במחוז הרלוונטי תוך 14 יום מיום ההפקדה.

2. באמצעות הפקדה אישית של ייפוי הכוח על ידי האדם הממנה. ההפקדה תתבצע במסירה אישית ובהצגת תעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון עדכניים) במשרדי האפוטרופוס הכללי במחוז הרלוונטי. במקרה זה, יש לשמור עותק מקורי אצל עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך וחתם עליו, ואצל האדם הממנה.

במידה ויש מסמכים נוספים שהם רלוונטיים, ניתן לצרף אותם יחד עם הבקשה.
ייפוי כוח מתמשך ניתן לעשות מספר פעמים ללא הגבלה אך האחרון הוא זה שקובע.
כמו כן, החוק קובע כי אדם לא יכול להיות מיופה כוח של יותר משלושה אנשים, אלא אם כן הוא קרובו של הממנה.

הפעלת ייפוי כוח מתמשך

כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך תתבצע אך ורק כאשר מייפה הכוח יאבד יכולת להבין בעניין אישי, רפואי או רכושי באופן שמונע ממנו גם לקבל החלטות עבור עצמו בעניינים אלה.

אם נקבע בחוות דעת מומחה רפואי שנמסרה למיופה הכוח כי הממנה ״אינו מסוגל להבין בדבר״ (כלומר, אינו מסוגל להבין בעניין מסוים ולקבל החלטות בקשר אליו), על מיופה הכוח לפעול על פי השלבים הבאים:

  1. לחתום על טופס הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך.
  2. לשלוח לאפוטרופוס הכללי הצהרה על כניסה לתוקף באופן מקוון דרך אתר האינטרנט.
  3. באם מדובר ביפוי כוח שבו מיופה הכוח לא עדכן את פרטיו מראש לצורך ביצוע פעולות מרחוק, יהיה עליו להגיע למשרד האפוטרופוס הכללי במחוז הרלוונטי ולהגיש את טופס ההצהרה החתום, וכן מסמכים נוספים אם הממנה הורה על כך בטופס בייפוי הכוח המתמשך.
  4. במשרד האפוטרופוס יש להזדהות עם תעודת זהות. אם מונו מספר מיופי כוח, על כולם להגיע למשרד האפוטרופוס, או שמי שמתייצב יציג אסמכתא בכתב לפיה הוא הודיע לשאר מיופי הכוח על פעולת ההכנסה לתוקף.
  5. לאחר בדיקת המסמכים, יפיק האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך.
אני מזמין אותך לשיחת ייעוץ משפטית מקצועית עם ללא התחייבות עם

מי יכול להתמנות כמיופה כוח?

מיופה הכוח נבחר על ידי הממנה על בסיס היכרות אישית ויחסי אמון כך שאין מדובר במינוי מקצועי. מיופה הכוח הינו אדם פרטי מעל גיל שמונה עשרה. אדם אחד יכול לשמש כמיופה כוח בעבור שלושה אנשים סך הכול, זאת על מנת למנוע ניגוד עניינים ובשל החשש מניצול לרעה. אדם אשר מספק לממנה שירותים מקצועיים בעבור תשלום כגון עורך דין, רופא, רואה חשבון או מטפל וכו' אינו יכול להיות מיופה כוח.

פיקוח על פעולות מיופה הכוח:

מאחר וייפוי הכוח המתמשך הוא הסדר משפטי שבבסיסו רצונו האישי של הממנה ומערכת היחסים בינו לבין מיופה הכוח סבר המחוקק כי אין מקום לקבוע מנגנון פיקוח שוטף על הסכמי ייפוי כוח מתמשך. עם זאת, כדי להבטיח שמינויו של מיופה הכוח נעשה מתוך רצון חופשי של הממנה ותוך הבנה מלאה של התהליך, נקבעו מספר איזונים ובלמים:

את ייפוי הכוח המתמשך יערוך ויאשר גורם מקצועי – עורך דין שעבר הכשרה בנושא מטעם האפוטרופוס הכללי ושאין לו אינטרס אישי בייפוי הכוח (בייפוי כוח מתמשך רפואי הגורם המאשר יכול להיות רופא, עו"ס, אח, פסיכולוג).
חובה להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי שינהל מאגר של ייפויי כוח מתמשכים.
על מיופה הכוח למסור לאפוטרופוס הכללי הצהרה לפיה התנאים לכניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף מתקיימים (ההצהרה מהווה תנאי לתוקף ייפוי הכוח המתמשך).
האפוטרופוס הכללי יישלח לממנה תזכורות בדבר קיומו של ייפוי הכוח וכן הודעות שמטרתן לוודא שייפוי הכוח משקף את רצונו העדכני.
הממנה יכול לקבוע אנשים נוספים "מיודעים", אותם מיופה הכוח יצטרך לעדכן בנוגע להחלטותיו ולפעולותיו.

ההבדל בין אפוטרופסות לייפוי כוח מתמשך:

ברירת המחדל במדינת ישראל היא למנות אפוטרופוס למי שאינו צלול בדעתו ואינו כשיר לקבל החלטות עבור עצמו, בין אם זה החלטות רפואיות ובין אם מדובר בהחלטות כלכליות כמו מכירת דירה או השקעת כספים.
מינוי אפוטרופוס נעשה באמצעות בית המשפט וכרוך בהליכים משפטיים, מערב את כל בני המשפחה הגרעינית, עובדים סוציאליים וכרוך בדיווחים שוטפים לאפוטרופוס הכללי, אשר מפקח על פעולותיו של האפוטרופוס. כאמור, מינוי אפוטרופוס מתבצע כאשר האדם כבר אינו צלול ולכן אין לאותו אדם שליטה על התהליך, הוא לא יכול לדעת מי מתמנה ואילו החלטות מקבלים עבורו. האפוטרופוס לא יידע מהו רצונו של אותו אדם והוא יקבל החלטה, שלא תמיד תהיה תואמת לרצונו של האדם החולה.
את הסיטואציה הזו אפשר למנוע באמצעות ייפוי כוח מתמשך.

בייפוי הכוח המתמשך האדם, הממנה, קובע מי יקבל את ההחלטות עבורו באותם רגעים קשים שבו הוא לא יוכל עוד לתפקד. הממנה גם קובע אילו החלטות יקבל מיופה הכוח, כך שמיופה הכוח לא צריך לנחש מה הממנה היה רוצה וההחלטות לא יהיו רגשיות במאה אחוזים.

היתרון הגדול בייפוי הכוח המתמשך הוא האפשרות של הממנה לשלוט על חייו גם ביום שבו הוא כבר לא צלול.  

שלום, שמי אמיר בר-לב, עורך דין לענייני משפחה בחיפה. אני וצוות המשרד שלי בעלי 27 שנות ניסיון בניהול תיקי גירושין ודיני משפחה, בהישג מרשים של 97% הצלחה בכל איזור הצפון. אני מתמחה בתיקי משפחה וגירושין מורכבים, ומעניק ללקוחות שלי ליווי משפטי מקצועי, אנושי ומהיר בכל הקשור להליכי משפחה וגירושין – במחיר הוגן.

לפני מס' שנים נבחרתי להיות שופט בבית הדין לענייני משפחה, אך החלטתי לוותר על הכהונה על מנת להמשיך ולעבוד עבור הלקוחות שלי בכל הקשור לענייני משפחה וגירושין בנהריה, חיפה, קריות וכל איזור הצפון.

לא תמיד פשוט עם המשפחה. אבל יחד, נהפוך את המצב לפשוט יותר.
אני מזמין אותך למלא את הטופס, ולקבל ייעוץ מעורך דין לענייני משפחה ברמה הגבוהה ביותר בצפון.
או להתקשר אליי:
לווטסאפ עם עו"ד ברלב