עורך דין גירושין בחיפה

סרבנות גט

סרבנות גט מוגדרת כמצב שבו אחד מהצדדים אינו מוכן להתיר את קשר הנישואין. תופעה זאת מתקיימת בשל ההלכה, המחייבת את הסכמת שני הצדדים, לפירוק קשר הנישואין, אם כי אישורו של הגבר רלוונטי ומשמעותי יותר. סרבנות אומנם קיימת אצל שני הצדדים, אך בפועל, ישנו שוני מהותי בין סרבנות של אישה למתן גט לעומת גבר. כל המידע בנושא – בכתבה הבאה.

עורך דין לענייני משפחה בצפון

סיבות לסרבנות גט

בשונה מהנהוג לחשוב, סירובו של הבעל אינו נובע במרבית המקרים מתוך אהבה לאישה ורצון להישאר נשוי לה, אלא מתוך יצר נקמנות, שהרי ככל שיעמוד בסירובו, ימנע ממנה להמשיך בחייה. יתרה מזאת, גברים רבים מנצלים את רצונה של האישה בגט, ככלי לסחטנות, על מנת להשיג יתרונות שונים על פניה בהליך הגירושין. מדובר הן בפן הכלכלי, של חלוקת הרכוש לטובת הבעל וקביעת סכום מזונות ילדים נמוך יותר והן בפן הרגשי של החזקת הגט כקלף אל מול הסדר משמורת הילדים בו מעוניינת האם.

היקף התופעה במדינת ישראל

על פי ויקיפדיה: “מספרן של מסורבות הגט שנוי במחלוקת, עקב הבדלים בהגדרות של מי היא מסורבת גט. הנהלת בתי הדין הרבניים מגדירה מסורבת גט כמי שלא קיבלה גט שנתיים מפתיחת התיק בבית הדין הרבני בגלל סירוב בן הזוג, ומספר מסורבות הגט על פי הגדרה זאת עמד על 180 בתחילת 2009. בדו"ח של מערכת בתי הדין הרבניים נאמר שבסוף שנת 2006 עמד מספר התיקים הפתוחים מעל שנתיים שלא נסגרו בגט על 942 ומדגימה של 346 תיקים מתוכם הוערך שמספר מסורבי הגט עומד על כ-190 גברים ו-180 נשים. בשנת 2005 עמד מספר הנשים שלא קיבלו גט אף על פי שתיק בבית הדין נפתח לפני יותר משנה, על 963. לאור חוסר האחידות בהגדרות מסורבות גט לא ניתן לקבוע כמה סירובי גט יש בזמן נתון והאם יש שינוי במספר מסורבי הגט לאורך השנים, אך סקירת כלל הנתונים מעידה שמספר מסורבי הגט נע בין כמה עשרות לכמה מאות.”

סנקציות וסרבנות גט

באמצעות חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ'ה – 1995, ניתן להפעיל מספר סנקציות כנגד סרבן הגט. שכן, סנקציות אלו, מסייעות בהפעלת לחץ על אותו צד המסרב לתת או לקבל את הגט. ניתן לעשות שימוש בחוק הנ"ל, רק לאחר שניתן פסק דין של גירושין בין אם המדובר בפסק דין המציע לצדדים להתגרש ובין אם המדובר בפסק דין המחייב את הצדדים להתגרש.

לעניין החוק כאמור, המסייע להוציא אל הפועל פסק דין של גירושין, אציין כי על מנת שניתן יהיה להפעיל חוק זה כנגד נשים המסרבות לקבל את הגט, יש לפנות אל נשיא בית הדין הרבני בבקשה לקבל את אישורו לעשות כן. למעשה, הסנקציות המנויות בחוק, הנם סנקציות אשר לרב, יפגעו בזכויותיו של סרבן הגט, באופן כזה, שלבסוף הוא יחליט כי אין הוא מעוניין להיחשב עוד כסרבן גט וכי יש לו יותר מה להפסיד מאשר להרוויח כתוצאה מההתבצרות בעמדתו שלא להתגרש.

אני מזמין אותך לשיחת ייעוץ משפטית מקצועית בנושא גירושין ומשפחה באיזור הצפון,
ללא התחייבות עם

איזה סנקציות מופעלות כנגד "סרבני גט"?

מגוון הסנקציות הוא רחב, משתנה בהתאם לנסיבות ותלוי בשיקול דעתו של בית הדין הרבני.

בין הסנקציות: 

  • הגבלה על אפשרות יציאה מן הארץ
  • הגבלות על שימוש במשרה בשירות המדינה
  • הגבלות על עיסוק במגוון מקצועות הדורשים רישיונות
  • הגבלות על חשבון בנק לרבות עיקול
  • הגבלות על רישיון נהיגה

כמות הסנקציות אותן ניתן להטיל אינה מוגבלת ולרוב בית הדין מוסיף סנקציות בהתאם לזמן הנמשך מרגע מתן פסק הדין על גירושין. במקרים בהם הוטלו מגוון סנקציות קשות אך גם הן לא הועילו, בית הדין במצבים מסוימים יכול אף לתת צו למאסר בפועל של סרבני גט, וגם בתוך המאסר יש אפשרות להטלת הגבלות, כגון שלילת ביקורים וחופשות.

מה אישה יכולה לעשות כנגד סירוב לגט?

אישה מסורבת גט יכולה לפעול במספר מישורים מקבילים. המישור החשוב ביותר, הוא קודם כל לפנות לקבלת ייעוץ משפטי, מעורך דין מוסמך ובעל ניסיון בתחום דיני המשפחה. לאחר מכן, אפשר לבחון את האפשרויות הבאות:

1.פניה לבית הדין הרבני: מסורבת גט יכולה לפנות לבית הדין הרבני, בבקשה להפעיל את סמכויותיו ולהטיל על הבעל סנקציות. כאמור, ניתן להפעיל סנקציות חריפות, כמו הטלת קנסות קבועים, מאסר ושלילת רישיון.

2.הגשת תביעה אזרחית:  בתי המשפט במדינת ישראל הכירו בתביעות נזיקין בגין סרבנות גט. במקביל לפנייה לבית הדין הרבני בבקשה להפעלת סנקציות, רצוי להגיש תביעה נזיקית נגד הבעל. תביעות אלו, ברובן הגדול, מתקבלות ואף בסכומים ראויים. לעיתים, תביעות אלו מסייעות להפעיל לחץ על סרבן הגט.

עורך דין לענייני משפחה בצפון

מתי סירוב לתת גט לא נחשב סרבנות גט?

לא כל מקרה בו הבעל מסרב לתת גט או שהאישה מסרבת לקבל את הגט הדבר נחשב כסרבנות גט, ישנם מקרים בהם בית הדין הרבני גם יצדיק את סרבנות הגט של אחד מבני הזוג.

במקרה בו הוגשה תביעה לשלום בית ובית הדין אכן סבור כי תביעת שלום הבית היא כנה ואינה במטרה לסחוט כספים, הרי שבית הדין עשוי להמליץ לבני הזוג לנסות ולשקם את חיי הנישואין, ככל והוא סבור שאכן יש מקום לשקם את התא המשפחתי.

מקרה נוסף בו בית הדין סירב להכריז על הבעל שסירב לתת גט כסרבן גט, היה במקרה בו האישה ביקשה לקבל גט בטענה כי היא בגדה בבעלה והיא אף ביקשה להביא הוכחת בגידה בהליך גירושין.  בית הדין ראה בחומרה את העובדה כי האישה מבקשת לקבל גט רק בגלל שהיא זנתה, ולכן הוא הורה כי אין לראות בסירוב הבעל לתת את הגט כדבר של סרבנות גט.

כמו כן חשוב לדעת כי פתיחת תיק גירושין ברבנות אינה מחשיבה באופן אוטומטי את הצד השני כסרבן גט, רק לאחר שבית הדין הרבני ייקבע כי הבעל חייב לתת גט ועדיין הבעל מסרב לציית להחלטה, הדבר ייחשב כסרבנות גט.

אישה עגונה

אישה עגונה היא אישה אשר בעלה נעלם ולא קיימת ראייה לכך כי הוא הלך לעולמו. כמו כן, גם כאשר הבעל אינו מסוגל מבחינה פיזית לתת גט, למשל עקב מחלת נפש, תיחשב האישה לעגונה. לעומת זאת, כאשר אישה היא מסורבת גט, אין כל מניעה לבעל לתת גט – מיקומו ידוע והוא אינו סובל מבעיה פיזית כלשהי המונעת ממנו לחתום על הגט, הוא פשוט מסרב לעשות כן ועל כן נקרא הוא סרבן גט ואשתו מסורבת גט.

אישה עגונה

אישה עגונה היא אישה אשר בעלה נעלם ולא קיימת ראייה לכך כי הוא הלך לעולמו. כמו כן, גם כאשר הבעל אינו מסוגל מבחינה פיזית לתת גט, למשל עקב מחלת נפש, תיחשב האישה לעגונה. לעומת זאת, כאשר אישה היא מסורבת גט, אין כל מניעה לבעל לתת גט – מיקומו ידוע והוא אינו סובל מבעיה פיזית כלשהי המונעת ממנו לחתום על הגט, הוא פשוט מסרב לעשות כן ועל כן נקרא הוא סרבן גט ואשתו מסורבת גט. למרות ההבדלים בנסיבות, כפי שתואר לעיל, התוצאה עבור האישה העגונה והאישה מסורבת הגט, היא זהה: האישה ממשיכה להיחשב כאשת איש והיא מנועה מלהינשא מחדש ולהביא ילדים מגבר אחר. 

לסיום, האם יש פתרון בעניין סרבנות גט?

השוני בנסיבות, מוביל מטבע הדברים, גם לפתרונות שונים. בית הדין הרבני רשאי לנקוט בפעולות שונות, על מנת לפתור את בעיית העגינות וסרבנות הגט. כאשר מדובר על אישה עגונה, ישנו מגוון של פתרונות אפשריים על מנת להתיר את העגונה, למשל, בית הדין הרבני יכול לפעול לאיתורו של הבעל ולשכנעו בדרכים שונות, לתת גט לאשתו. לחילופין, כאשר קיים חשש כי הבעל הלך לעולמו, על בית הדין לנסות ולהוכיח זאת על מנת להתיר את העגונה. אמצעי נוסף הוא לנסות למצוא פגם כלשהו בטקס הקידושין של בני הזוג, על מנת לקבוע כי הנישואים אינם תקפים.

כאשר מדובר על אישה מסורבת גט, ישנם שני פתרונות מרכזיים: האחד, הוא הטלת סנקציות על הבעל והשנייה היא כפיית גט, פתרון אשר בתי הדין הרבניים נוטים שלא להשתמש בו.

במקרה של סרבנות גט, יכולה גם האישה לפעול, באפשרותה להגיש תביעה למזונות אישה בבית המשפט לענייני משפחה, או בבית הדין הרבני, פעולה אשר במקרים רבים, מהווה אמצעי לחץ על הבעל. הסיבה לכך היא שלפתע מוטל על הבעל חיוב כספי חודשי, אשר עליו יהיה לשלם כל עוד הנישואים תקפים. על כן, במצב זה, גברים רבים מקבלים תמריץ כלכלי להסכים למתן גט.

 

שלום, שמי אמיר בר-לב, עורך דין לענייני משפחה בצפון. אני וצוות המשרד שלי בעלי 27 שנות ניסיון בניהול תיקי גירושין ודיני משפחה, בהישג מרשים של 97% הצלחה בכל איזור הצפון. אני מתמחה בתיקי גירושין מורכבים, ומעניק ללקוחות שלי ליווי משפטי מקצועי, אנושי ומהיר בכל הקשור להליכי גירושין – במחיר הוגן.

לפני מס' שנים נבחרתי להיות שופט בבית הדין לענייני משפחה, אך החלטתי לוותר על הכהונה על מנת להמשיך ולעבוד עבור הלקוחות שלי בכל הקשור לענייני משפחה וגירושין בנהריה, חיפה, קריות וכל איזור הצפון!.

גירושין הם תהליך מורכב. יחד נהפוך אותם לפשוטים יותר.
אני מזמין אותך למלא את הטופס, ואני אתקשר בחזרה.
או שתתקשרו אליי:
לווטסאפ עם עו"ד ברלב