עורך דין גירושין בחיפה

צו קיום צוואה

כאשר מנוח השאיר צוואה, יש לקיים את הצוואה לצורך קבלת הירושה. צו הירושה הוא הוראה שיפוטית של רשם הירושה, בית המשפט, או בית הדין הרבני הקובע כי הצוואה או חלק ממנה מקבלת תוקף. על מנת לקבל צו המורה על אישור הצוואה, יש צורך להגיש לרשם הירושה או לבית הדין הרבני בקשה לצו המאשר את הצוואה ונותן לה תוקף מחייב.

עורך דין לענייני משפחה אמיר בר-לב, מסביר כל מה שצריך לדעת על צו קיום ירושה.

עורך דין לענייני משפחה בחיפה

זכויותיו של כל אזרח במדינת ישראל בהקשר לצוואה שלו

על פי אתר "כל זכות":

 1. עריכת צוואה מאפשרת לאדם לקבוע מה ייעשה ברכושו אחרי מותו.
 2. חוק הירושה מאפשר לכל אדם לערוך את צוואתו.
 3. כדי שצוואה תיכנס לתוקף יש להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה.
 4. צוואה היא מסמך שבו אדם קובע מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו.
 5. ההחלטה האם לערוך צוואה נתונה בידיו של כל אדם לפי רצונו.
  כדי להקל על אדם המעוניין לערוך צוואה, מאפשר חוק הירושה לכל אדם להכין צוואה במו ידיו, בקלות וללא עלויות כספיות.

כדי להקל על אדם המעוניין לערוך צוואה, מאפשר חוק הירושה לכל אדם להכין צוואה במו ידיו, בקלות וללא עלויות כספיות.

החוק קובע 4 דרכים אפשריות שבהן אדם יכול לערוך צוואה, כך שיהיה לה תוקף משפטי מחייב:

 • צוואה בכתב יד.
 • צוואה בנוכחות עדים.
 • צוואה בפני רשות. מתאימה.
 • צוואה בעל פה.

הבחירה באיזו דרך לערוך את הצוואה נתונה לבחירתו המוחלטת של המצווה (פרט לצוואה בעל פה, שאותה מותר לערוך רק בנסיבות מסויימות המפורטות בחוק). כדי שהצוואה תיכנס לתוקף לאחר מות המצווה וכדי לחלק את הירושה בהתאם להוראות הצוואה, יש להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה."

בנושא אחר, כתבתי על:

כיצד "מוציאים" ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך מתבצע בכמה פגישות נפרדות. פגישה ראשונה נעשית עם הממנה לבד, שם עורך הדין לומד ומכיר את הממנה בצורה טובה, מבין מה הנכסים שקיימים, את הרקע הרפואי, את הרקע המשפחתי ואף נותן לממנה שאלון למילוי פרטים עליו וכל דבר שניתן לחשוב ולעלות בעתיד.
לאחר מכן מתקיימת פגישה יחד עם הממנה ומיופי הכוח על מנת שיקראו ויבינו את מה שנכתב ואף יאשרו כי הם מוכנים לקחת חלק ולהיות מיופי הכוח של אותו ממנה.
באותו מעמד ניתן לבצע את החתימות על ייפוי כוח מתמשך.

מי יכול להגיש בקשה לצו קיום צוואה?

כדי לקבל צו קיום צוואה יש להגיש בקשה מסודרת ללשכת הרשם לענייני ירושה, את הבקשה מגישים ללשכה בהתאם למקום מגוריו של המנוח. את הבקשה לצו קיום צוואה צריך להגיש מי מבין היורשים אשר מוזכר בצוואה שהותיר אחריו המנוח, אך החוק מאפשר גם לכל אדם אחר שיש לו עניין בקיום הצוואה להגיש את הבקשה.

חדש! אפשר להגיש בקשה מקוונת לקבלת צו קיום צוואה

בשנים האחרונות, הושק שירות חדש באינטרנט המאפשר להגיש בקשה לצו ירושה! איך עושים את זה? ממלאים טופס מקוון ומצרפים אליו את המסמכים הבאים:

 • הטופס של הבקשה לצו ירושה לאחר מילויו.
 • תעודת פטירה של המוריש.
 • אישורים המעידים על כך שיתר היורשים מודעים לבקשה למתן צו ירושה.
 • יפוי כח במידה והיורש
 • מיוצג על ידי עורך דין.
 • תצהיר הסתלקות במידה ואחד מהיורשים אינו מעוניין לרשת את הירושה.
 • אישור לתשלום האגרות הנדרשות בהנחה האמורה הניתנת בשל הגשת הטופס באופן מקוון.

***אציין כי האגרה גם היא ניתנת לתשלום באמצעות אתר הרשות.

אני מזמין אותך לשיחת ייעוץ משפטית מקצועית ללא התחייבות עם

אישור הבקשה

לאחר הגשת הבקשה, היא נבדקת על ידי המזכירות של הרשם לענייני ירושה אשר מפרסמה כנדרש בחוק בעיתונות וברשומות. כמו כן הבקשה מועברת לאפוטרופוס הכללי אשר יכול לאשר את הבקשה, לבקש פרטים נוספים או במקרים מורכבים, לרוב כאשר ישנן התנגדויות, להעביר את הבקשה לבית משפט לענייני משפחה.

צו הירושה יינתן תוך 40 ימים מיום הגשת הבקשה לצו. במסגרת 40 הימים הבקשה מטופלת על ידי הגופים הרלוונטיים, ניתן צו לקיום ירושה אשר מועברת בעותק דיגיטלי אשר נשלח גם לגופי הממשלה השונים, חברות הביטוח והבנק זאת על מנת לחסוך בירוקרטיה ושכל הגופים הרלוונטיים ידעו מי היורשים ויוכלו להעביר את כספי המנוח ליורשים. במידה ונדרשת תגובה של היועץ המשפטי לממשלה, תינתן על ידו תגובה ראשונית תוך 30 ימים והמענה לבקשה לצו ירושה יינתן במקרים אלו תוך 50 ימים ממועד הגשת הבקשה. אך ככל שישנם פרטים חסרים או עיכובים שונים כמובן שמועדים אלו של 40 או 50 ימים צפויה לעכב את הטיפול בבקשה.

החלטת להגיש את צו קיום הצוואה בצורה לא מקוונת? אלו המסמכים הנדרשים להגשה:

 • העתק מתעודת פטירה.
 • העתק מצולם של הצוואה המקורית או החלטת בית משפט על הוכחת הצוואה.
 • תצהירי הסתלקות בהתאם לצורך.
 • העתק של ההודעה שנשלחה בדואר רשום ליתר הזכאים על פי צוואתו של המנוח, אפשר להגיש גם תצהיר של מגיש הבקשה כי מסר הודעה אישית לשאר היורשים.
 • ייפוי כוח לעורך דין אם המבקש מיוצג על ידי עו"ד.
 • אישור על תשלום אגרה ודמי פרסום.

מה הלאה?

לאחר הגשת הבקשה לרשם לענייני ירושה מקבלים תוך מספר ימים הודעה בדואר אלקטרוני על קליטת הבקשה באופן תקין, אם חסרים מסמכים ההודעה תציין זאת. לאחר קליטת הבקשה במזכירות הרשם לענייני ירושה, הבקשה תפורסם ברשומות ובעיתון למשך 21 ימים, כדי לאפשר להגיש התנגדויות למעוניינים בכך.

מה עושים במקרה ואין צוואה?

המדינה מגדירה מדיניות ברורה למצבים בהם אדם נפטר ולא הותיר אחריו צוואה, זאת במסגרת חוק הירושה. הגדרה זו נקראת ירושה לפי דין – הגדרה חוקית, מחייבת ורשמית, של מיהם היורשים החוקיים של אדם שנפטר, לפי שיעור הזכאות לירושה ולפי קרבה משפחתית מוגדרת.

ירושה על פי דין קובעת את סדר היורשים לפי מפתח שכאמור מוגדר בחוק הירושה. היורשים הם בני משפחתו הקרובים של הנפטר, החל בבן או בת זוג ואז בסדר יורד אל ילדים של הנפטר או הנפטרת, הורי הנפטר או אפילו קרובי משפחה אחרים ורלוונטיים. אם אדם מת ללא צוואה תקפה ותקינה וללא כל קרובי משפחה, החוק קובע כי ירושתו תועבר לאפוטרופוס הכללי, קרי המדינה מקבלת את הירושה.

אם אדם נפטר ללא צוואה והותיר אחריו בן/בת זוג וילדים, בן או בת הזוג מקבלים לפי החוק 50% מהירושה והילדים מתחלקים בצורה שווה ביתרת 50% של הירושה – זה נכון גם אם הילדים בגירים וגם אם הילדים קטינים.

אם אדם נפטר עם בן או בת זוג אבל ללא ילדים, הירושה על פי דין מתחלקת בין בן/בת הזוג לבין הורי הנפטר ו/או האחים והאחיות של הנפטר (2/3 לבן/בת זוג ו-1/3 לאחים).

אם יש רק בן/בת זוג ואין ילדים, הורים ואחים – כל הירושה הולכת לבן או בת הזוג.

אם אדם נפטר ללא בן/בת זוג וללא ילדים, ההורים והאחים והאחיות של הנפטר מתחלקים ביניהם בירושה.

במקרה בו לנפטר אין בן/בת זוג בחיים ויש ילדים, הירושה מתחלקת בצורה שווה בין כל הילדים. אם אחד מהילדים של הנפטר מת, חלק זה של הירושה מתחלק בצורה שווה בין הנכדים מאותו ילד/ה של הנפטר.

ההמלצה שלי בכל הקשור לענייני ירושה: הקפידו להכין צוואה מסודרת כדי למנוע סכסוכים אפשריים בין בני המשפחה שלכם. הסיבה היא שבתור עורך דין משפחה, ראיתי כבר הכל; איך משפחות מאושרות הגיעו "למלחמות עולם" רק כי לא הייתה צוואה אותה מסרו כדי לקבל את הצו לקיום צוואה. 

לא משנה אם זה בחיפה, בקריות או במרכז! ליורשים ללא צוואה יש סיכוי גבוה יותר להגיע למריבות וסכסוכים קשים. כשזה נוגע לכסף – אל תשאירו את העניינים לידי הגורל.

שלום, שמי אמיר בר-לב, עורך דין לענייני משפחה בצפון. אני וצוות המשרד שלי בעלי 27 שנות ניסיון בניהול תיקי ם של דיני משפחה, בהישג מרשים של 97% הצלחה בכל איזור חיפה והצפון. אני מתמחה בתיקי משפחה וגירושין מורכבים, ומעניק ללקוחות שלי ליווי משפטי מקצועי, אנושי ומהיר בכל הקשור להליכי משפחה וגירושין – במחיר הוגן.

לפני מס' שנים נבחרתי להיות שופט בבית הדין לענייני משפחה, אך החלטתי לוותר על הכהונה על מנת להמשיך ולעבוד עבור הלקוחות שלי בכל הקשור לענייני משפחה וגירושין בנהריה, חיפה, קריות וכל איזור הצפון.

לא תמיד פשוט עם המשפחה. אבל יחד, נהפוך את המצב לפשוט יותר.
אני מזמין אותך למלא את הטופס, ולקבל ייעוץ מקצועי מיד, ללא התחייבות מעורך דין לענייני משפחה ברמה הגבוהה ביותר.
או להתקשר אליי:
עורך דין גירושין בנהריה
לווטסאפ עם עו"ד ברלב