זמני שהות - המדריך המלא מעודכן ל-2022

מהי זמני שהות? איך קובעים את הסדרי השהות? מהו עקרון טובת הילד ואיך ממשים אותו בפועל? ואיך קובע בית המשפט מי זכאי להיות "ההורה המרכז"? כל התשובות בכתבה הבאה.

עורך דין לענייני משפחה בצפון

על פי אתר כל זכות חלוקת זמני שהות הוא אחד הנושאים החשובים ביותר בהכנת הסכם גירושין. הצורך בחלוקת זמני שהות (שכונו בעבר "הסדרי ראייה", והיום מכונים "הסדרי שהות" או "זמני שהות") עולה כאשר זוג אשר לו ילדים משותפים מבקש לחיות בנפרד, ויש להסדיר את חלוקת הזמנים בהם ישהו הילדים עם כל אחד מהוריהם לאחר הפרידה. 

הסדרי השהות הם בעצם ימים שנקבע שבהם הילדים יבלו עם ההורה שאינו משמורן. כאשר לא מדובר במשמורת משותפת (בה למעשה שני ההורים הם משמורנים), הילדים חיים אצל הורה אחד הוא ההורה המשמורן, ומנהלים קשר רציף עם ההורה השני בשעות הסדרי השהות.

במרבית המקרים, הערכאות המשפטיות (בית המשפט לענייני משפחה, בית הדין הרבני) יאשרו כל הסדרי שהות שההורים מסכימים עליהם. הסדרי השהות "הקלאסים" מאפשרים להורה שאינו משמורן לבלות זמן עם הילדים פעמיים בשבוע משעות אחר הצהריים (עם תום הפעילות במסגרות החינוכית בדרך כלל) ועד לשעת השינה (שמונה או תשע בערב), ולינה אצל ההורה שאינו משמורן בכל סוף שבוע שני.

הסדרי השהות כוללים התייחסות גם לחגים ולמועדים, בדרך כלל כך שכל הורה משמורן מקבל לחגוג עם הילדים מחצית מן החגים באופן מחזורי שנה אחת עם הורה אחד, ובשנה שלאחר מכן עם ההורה השני.

כל חלוקת זמנים שאינה קבועה בהסדרי המשמורת הכתובים ומאושרים על פי חוק – אינה מחייבת את מי מן ההורים, ותדרוש מן ההורים לגלות גמישות, לתקשר ביניהם ולהגיע להסכמות.

חלוקת זמני שהות בהסכמה ( דרך הסכם גירושין)

במסגרת הסכם גירושין רשאים ההורים לקבוע ביניהם מי יהא ההורה המשמורן על ילדיהם הקטינים, וכן איזה הסדרי שהות יוענקו להורה השני, אשר אינו המשמורן.

מומלץ לקבוע את הסדרי השהות (הנקראים גם: זמני שהות) באופן מפורט ומדויק ככל הניתן, עם מועדים של ימים ושעות ברורים, ולרבות הסדרי האיסוף וההחזרה של הילדים

נהוג לקבוע בהסכמי גירושין, כי הסדרי שהות יקוימו כפי שיסכימו ההורים ביניהם באופן הדדי בעתיד, וזאת, כמובן, גם בהתחשב בצרכי הילדים, באילוצי ההורים, וכיו”ב. ואולם, בהיעדר הסכמה כאמור, מכל סיבה שהיא, יחולו הסדרי שהות לפי מתכונת המהווה את ברירת המחדל, אשר מפורטת בהסכם הגירושין ומתייחסת להסדרי שהות וביקורים של הילדים הקטינים בימי אמצע השבוע, בסופי-שבוע, בחגי ישראל ובמהלך חופשות, כמו גם בדבר קביעת תנאים, מגבלות ומנגנונים מיוחדים בנושא, ככל שישנם.

חלוקת זמני שהות בערכאה שיפוטית

אל ערכאה שיפוטית מגיעים בני זוג המבקשים להתגרש ולא מצליחים להסכים ביניהם בהסכם גירושין.

במצב כזה הסדרי שהות נקבעים לרוב בהתאם להמלצת פקידת סעד, אותה ממנה בית המשפט לענייני משפחה, או בית הדין הרבני, כדי להגיש לו תסקיר סעד, המתייחס הן לעניין סוגיית המשמורת והן לעניין חלוקת זמני שהות של ילדים קטינים בין ההורים.

אציין כי בית המשפט לענייני משפחה, או בית הדין הרבני, אינם מחויבים לקבל את ההמלצות שבתסקיר, אולם במרבית המקרים, ובהיעדר סיבות כבדות משקל, יאמצו בתי הדין את אותן המלצות.

איך משנים את זמני השהות אחרי שנקבעו?

ישנם 2 מסלולים עיקריים אפשריים לשינוי הסכם של חלוקת זמני השהות:

1.כאשר ישנה הסכמה של שני הצדדים – אין צורך בעורך דין לכל צד וניתן להיעזר בשרותו של עורכ/ת דין אחד/ת. התהליך, כאמור, דורש אישור של בית המשפט לענייני משפחה. הצדדים בעזרת עו"ד מנסחים נספח להסכם ונותנים לו תוקף משפטי בבית המשפט. ישנם הורים שפשוט משנים את החלוקה זמנים ולא מערבים את בית המשפט, הבעיה היחידה עם מהלך שכזה הוא שאין לו תוקף משפטי ויכול להוות מוקד לקונפליקט בעתיד.

1.כאשר אין הסכמה של שני הצדדים – במצב בו לדוגמא אחד מבני הזוג רוצה להרחיב או להצר את זמני השהות והצד שני מסרב. הצד שרוצה לשנות את ההסכם צריך להגיש "תביעה לבית המשפט בעניין קטין". במקרה כזה, בדר"כ, כל הורה יגיע עם עורך דין משלו לפתרון הקונפליקט למרות שדווקא קיומו/ה של עורכ/ת דין משותפ/ת לשני הצדדים יכול/ה להוות נקודה פורצת דרך בפתרון הסכסוך והמחלוקת.

אני מזמין אותך לשיחת ייעוץ משפטית עם עורך דין לענייני משפחה בצפון, ללא התחייבות.

הפרת הסדר חלוקת זמני שהות

במקרה של הפרת הסדרי השהות, בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני רואים בחומרה הפרה זו, והיא מלווה בהפעלת סנקציות. לכן, כאשר אחד ההורים מפר בקביעות את זמני השהות, רשאי ההורה האחר לפנות לבית המשפט ולבקש לצמצם את זמני השהות. כן, יכול הוא לבקש כי יוטל על ההורה המפר קנס כספי. כמו כן, במקרים מסוימים אף ניתן לבקש פיצוי כספי, בגין ההוצאות שגרמה הפרת זמני השהות, כמו הפסד שעות עבודה.

עקרון טובת הילד

העקרון המנחה בסוגיה זו הוא טובת הילד והוא גובר על כל שיקול אחר, לרבות רצונותיהם של ההורים. השאלה מהו הסדר המשמורת אשר יטיב עם הילד נבחנת בין היתר על ידי: טיב הקשר בין הילד לבין כל אחד מן ההורים, מידת מעורבותם בחייו, רמת המסוגלות ההורית של כל אחד מהצדדים וכן טיב הקשר ביניהם.

איך קובעים מי יהיה "הורה מרכז"?

כאשר התא המשפחתי מתפרק, ובאין הסכם בין ההורים בעניין המשמורת וזמני שהות (לשעבר הסדרי הראיה), נעזר בית המשפט בכלים לצורך קביעת המשמורת.

עקרון טובת הילד – בכל נושא שקשור לקטינים, מונחים בתי המשפט על פי עקרון טובת הילד. זהו העקרון המנחה בקשר לקבלת החלטות בעניינים קטינים.

תסקיר סעד – תסקיר של עובדת סוציאלית היא כלי עזר לבית המשפט לצורך קביעת ההורה המשמורן המתאים ביותר.

מבחני מסוגלות הורית – כאשר שני ההורים רוצים במשמורת, יהיה זה בית המשפט אשר יכריע מי יהיה ההורה המשמורן וזאת בהסתמך על מבחני מסוגלות הורית.

***לצורך בדיקת מסוגלות הורית נזקק בית המשפט לחוות דעת מומחים כמו פסיכולוג עובדת סוציאלית וכולי. חוות הדעת כוללת את בדיקת היחסים והקשר עם הילדים, בדיקות פסיכולוגיות, וכולי. כך ניתן להעריך באופן מקצועי את המסוגלות ההורית.

רצונו של הילד – גם רצון הילד קובע וזאת בהתאם לגילו. בית המשפט יכול לקבוע דיונים בדלתיים סגורות כשהילד נוכח וגם להזמינו לשיחה לוקחים בחשבון את גילו ובגרותו הנפשית, ובודקים אם אין הסתה או לחץ מצד אחד ההורים.

חזקת הגיל הרך – חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע את חובות ההורים כלפי ילדיהם הקטינים לדאוג לכל צרכיהם. על פי החוק. להורה יש זכות להחלטות לגבי טיפולים בילד, חינוך, וייצוג.
החוק קובע גם את חזקת הגיל הרך על פיה ילד עד גיל 6 יהיה בחזקת אימו, אלא אם יש סיבות חריגות לקבוע אחרת (האם אינה מסוגלת לגדל אותו מסיבה מוצדקת כלשהי).
החוק קובע שאם אין הסכמה בעניין המשמורת, יקבע בית המשפט מי יהיה ההורה המשמורן, אולם ילדים עד גיל 6 יהיו אצל אימם מלבד חריגים.

איך עובדת סוציאלית מכינה תסקיר?

העובדת הסוציאלית ממונה על ידי השופט לשמש כאיש המקצוע שייפגש אתכם, יכיר אתכם ואת ילדיכם, יאסוף נתונים מגורמים נוספים, וימליץ לבית המשפט אם יהיה משמורן יחיד או משמורת משותפת ומהי חלוקת זמני השהות המתאימה לתא המשפחתי שלכם. לעיתים יקבע בית המשפט, לרוב לבקשת ההורים, שהם יופנו לאיש מקצוע חיצוני, פרטי, אולם במרבית הפעמים הפנייה הראשונית במצבים של מחלוקות בין ההורים נעשית לשירותי הרווחה. (נלקח מתוך אתר הורות משותפת טובת הילד).

תפקיד העובדת הסוציאלית הוא למעשה לאסוף את המידע אודות המשפחה ממוסדות החינוך, הבריאות והרווחה, להיפגש עם המשפחה ולהתרשם מאופן תפקודה, ממערכת היחסים בין הילדים להורים, בין הילדים עצמם ובין ההורים. את המלצותיו הוא מגיש לבית המשפט אשר הזמין ממנו את התסקיר וזה יכול לקבל או לדחות את חוות דעתו, באופן מלא או חלקי.

כתבות נוספות מהזמן האחרון:

שלום, שמי אמיר בר-לב, עורך דין לענייני משפחה בצפון. אני וצוות המשרד שלי בעלי 27 שנות ניסיון בניהול תיקי ם של דיני משפחה, בהישג מרשים של 97% הצלחה בכל איזור חיפה, קריות ושאר הצפון. אני מתמחה בתיקי משפחה וגירושין מורכבים, ומעניק ללקוחות שלי ליווי משפטי מקצועי, אנושי ומהיר בכל הקשור להליכי משפחה וגירושין – במחיר הוגן.

לפני מס' שנים נבחרתי להיות שופט בבית הדין לענייני משפחה, אך החלטתי לוותר על הכהונה על מנת להמשיך ולעבוד עבור הלקוחות שלי בכל הקשור לענייני משפחה וגירושין בנהריה, חיפה, קריות וכל איזור הצפון.

אני מזמין אותך למלא את הטופס, ולקבל ייעוץ מקצועי מיד, ללא התחייבות.
או להתקשר אליי:
לווטסאפ עם עו"ד ברלב