הצוואה: מי יירש את נכסי הנפטר?

השבוע כתבתי על הצוואה: סוגי הצוואות האפשריות, ההבדל בין צו לקיום צוואה וצו קיום ירושה, פגמיים אפשרים שיכולים להפוך צוואה ללא תקנית ועוד מידע רב מעניין – שרלוונטי לכל אחד ואחת מאיתנו. 

עורך דין לענייני משפחה בחיפה

צוואה היא מסמך שבו אדם קובע מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו. ההחלטה האם לערוך צוואה כן או לא, היא שלו בלבד. הצוואה היא מסמך בעל תוקף משפטי שתכליתו הוצאה לפועל של רצון המצווה בדבר חלוקת נכסיו לאחר מותו.
לכל גבר או אישה עומדת הזכות לכתוב צואה בהתאם לרצונם, וכל אחד יכול לכתוב את הצוואה, בעצמו, ללא תשלום.
עריכת צוואה מעניקה ביטחון לגביי מה שיעשה עם רכושו לאחר מותו.

כדאי לשים לב: כל עוד האדם נמצא בחיים הוא יכול לשנות את צוואתו.

עוד בנושא הזה:

צו קיום צוואה וצו ירושה

צו קיום צוואה הוא הוראה שיפוטית של רשם הירושה, בית המשפט, או בית הדין הרבני הקובע כי הצוואה או חלק ממנה מקבלת תוקף. על מנת לקבל צו המורה על אישור הצוואה, יש צורך להגיש לרשם הירושה או לבית הדין הרבני בקשה לצו המאשר את הצוואה ונותן לה תוקף מחייב.

צו ירושה לעומת זאת, הוא צו משפטי שגם אותו מבקשים מהרשם לענייני ירושה, והוא מתקבל כדי לחלק את עזבונו של המנוח במקרה שהוא לא השאיר אחריו צוואה תקפה.

ההבדל המהותי בין צו קיום צוואה לבין צו הירושה היא בשאלה: האם המנוח הותיר אחריו צוואה או לא?

המסמכים שצריך להגיש יחד עם הבקשה לצו קיום צוואה או לבקשה לצו ירושה:

 
  • אישור תשלום על שני שוברי אגרות – אגרת פתיחת תיק ואגרת פרסום בעיתון.
  • טופס בקשה לצו קיום צוואה- טופס זה חייב להיות מוגש כשהוא ממולא על ידי מבקש הצו וכאשר הוא חתום על ידו. חתימה זו אמורה להיות מאומתת על ידי עורך דין.
  • תעודת פטירה מקורית של המוריש.
  • צוואה מקורית/מסמך העתק ופירוט הסיבות בתצהיר מדוע לא מוגשת הצוואה המקורית.
  • אישור בכתב – הכולל חתימות של כלל היורשים המודעים להגשת הבקשה, או לחלופין מסירת הודעות ליורשים באמצעות דואר רשום ואישור על משלוח ההודעה.

אילו סוגי צוואות קיימים?

צוואה בכתב יד: על פי סעיף 19 לחוק הירושה ניתן לערוך צוואה בכתב יד וזאת על ידי כתיבת מסמך במסגרתו קובע המצווה מה רצונו לעשות ברכושו לאחר פטירתו. על המצווה לכתוב את צוואתו בכתב ידו ולחתום בחתימת ותאריך בסופה.

צוואה עם עדים: על פי סעיף 20 לחוק הירושה ניתן לערוך צוואה בעדים. צוואה בעדים צריכה להיות צוואה בכתב, יש לציין בה תאריך ועליה להיחתם ע”י המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.

צוואה בפני רשות: על פי סעיף 22 לחוק הירושה יכול מצווה להגיש צוואה לגופים המוגדרים בחוק כ”רשות”, או לבוא ולומר בעל פה את צוואתו בפני אותה רשות. על פי החוק צוואה בפני רשות ניתן לערוך בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, בפני חבר בית דין דתי או בפני נוטריון.

צוואה בעל פה: על פי סעיף 23 לחוק הירושה ניתן לערוך צוואה בעל פה בנסיבות הבאות: המצווה צריך להיות שכיב מרע אדם שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות. המצווה רשאי לצוות בעל פה את תוכן צוואתו בפני שני עדים השומעים לשונו. דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית צוואה, יירשמו בזיכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לענייני ירושה. רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם. צוואה בעל פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.

אני מזמין אותך לשיחת ייעוץ משפטית עם עורך דין לענייני משפחה בחיפה, ללא התחייבות.

מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית היא צוואה ששני בני זוג הסכימו לגבי התוכן שלה, והם עורכים אותה יחד (במסמך אחד, או בנפרד בשני מסמכים נפרדים), באופן שהוראותיה מסתמכות על ההוראות המקבילות של הצוואה של בן הזוג האחר.

צוואה הדדית מבוססת על עיקרון הסתמכות בין שני בני הזוג שהחליטו יחד מי הם הירושים ומה חלקם בירושה.

צוואה הדדית מונעת את האפשרות לשנות את הצוואה במידה ואחד מבני הזוג נפטר.

פגמים אפשריים בצוואה

פגמים טכניים: מדובר בטעויות "סופר", כמו לדוגמא איות לא נכון של שמות היורשים, טעות במספר חשבון בנק, טעות בתאריך וכיוצא בזה.

פגמים הנוגעים לסוג הצוואה: חוק הירושה קובע ארבעה סוגי צוואות כאשר לכל סוג תנאים ספציפיים אשר צריכים להתקיים. כאשר הם אינם מתקיימים, הצוואה פגומה. כך למשל, עריכת צוואה בעדים ללא חתימתם של העדים על הצוואה, או עריכת צוואה בעל פה ללא כתיבת דברי המצווה באופן מיידי.

פגמים היכולים לגרום לפסילה: חוק הירושה קובע מספר עילות פסילה אשר יש בגללן צריך לפסול את הצוואה והיא אינה תקפה עוד. דוגמא מוכרת לעניין היא כאשר חושדים שהייתה השפעה של היורש על כתיבת הצוואה, כאשר אדם כבר לא היה "צלול" לפני מותו.

שלום, שמי אמיר בר-לב, עורך דין לענייני משפחה בחיפה. אני וצוות המשרד שלי בעלי 27 שנות ניסיון בניהול תיקים של דיני משפחה, בהישג מרשים של 97% הצלחה בכל איזור חיפה, קריות ושאר הצפון. אני מתמחה בתיקי משפחה וגירושין מורכבים, ומעניק ללקוחות שלי ליווי משפטי מקצועי, אנושי ומהיר בכל הקשור להליכי משפחה וגירושין – במחיר הוגן.

לפני מס' שנים נבחרתי להיות שופט בבית הדין לענייני משפחה, אך החלטתי לוותר על הכהונה על מנת להמשיך ולעבוד עבור הלקוחות שלי בכל הקשור לענייני משפחה וגירושין בנהריה, חיפה, קריות וכל איזור הצפון.

אני מזמין אותך למלא את הטופס, ולקבל ייעוץ מקצועי מיד, ללא התחייבות.
או להתקשר אליי:
לווטסאפ עם עו"ד ברלב